ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ར་ཤི་ཡའི་མི་མང་གིས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་གསར་འདེམས།


གཟའ་ཉི་མ་འདིར་ར་ཤི་ཡའི་མི་མང་གིས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་གསར་པ་འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུ་དང། སྲིད་དོན་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མཁན་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་གསར་པའི་འཐུས་མི་རྣམས་གཞུང་གིས་གང་བཤད་ལ་ཉན་མཁན་དང་མོས་མཐུན་བྱེད་མཁན་གྱི་ལྷན་ཁང་ཞེས་མིང་བཏགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་རེས་ཀྱི་འོས་འདེམས་ལ་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་མེད་པའི་སྐོར། བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་དེར་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG