ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཡུ་གུར་མི་རིགས་བཅུ་དྲུག་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབས་ཏེ་སྲོག་སྐྱོན་བཏང་ཡོད་པ།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདེ་འཇགས་མི་སྣས་ ཤིང་ཅང་ངམ་ ཤར་ཏུར་གེ་སི་ཏན་ནང་ ཡུ་གུར་ངོ་རྒོལ་བར་མེ་མདའ་བརྒྱབས་ཏེ་ནས་ མི་༡༦ལ་སྲོག་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག་ ད་རེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདི་ནི་ འདས་པའི་ཟླ་བ་འགའ་ཞིག་རིང་ ཤིང་ཅང་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ལ་དྲག་གནོན་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པའི་ནང་གི་གཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ འདིའི་སྐོར་ཚེ་བརྟན་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG