ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་ནང་གི་ངོ་རྒོལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལོག་འགྲེལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་དབང་ལམ་ལུགས་སྲ་བརྟན་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་མི་མང་གིས་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་བྱུང་ཚེ། རྒྱལ་ཁབ་མགོ་རྟིང་སློག་ཉེན་དང་ལས་འགུལ་བ་སྡེབ་གསོད་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་འབྱུང་གི་ཡོད་ཅིང་། ཨ་མི་རི་ཀར་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་དབང་གིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཆོག་པས་ཉེ་དུས་ཤིག་ནས་ཨ་མི་རི་ཀར་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་ཨ་རིའི་མི་མང་གིས་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པར་རྒྱ་ནག་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གཞུང་འབྲེལ་གསར་ཁང་ཁག་གིས་ངན་ཕྱོགས་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞིན་པ་དང་།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG