ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཁེ་ན་ཌའི་ནང་རྟའུའི་ནང་གི་གནས་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ།


ཁམས་རྟའུ་རུ་བདུན་ཕྲག་གསུམ་ཙམ་གོང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིར་དྲག་གནོན་བྱས་པའི་བྱ་སྤྱོད་སོགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད། ཁ་ས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཊོ་རོན་ཊོའི་ནང་ཁེ་ན་ཌིའི་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་སོགས་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG