ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཧོང་ཀོང་གི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུར་ངོ་རྒོལ།


ཧོང་ཀོང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲ་ཁག་གི་སློབ་ཚན་གྱི་ནང་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པར་ཧོང་ཀོང་གི་དགེ་རྒན་དང་སློབ་ཕྲུག་གཙོས་པའི་མང་ཚོགས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ངོ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་པ་མ་ཟད་ དགེ་རྒན་དང་སློབ་ཕྲུག་བཅུ་ཙམ་ཞིག་གིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG