ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་པ་ཞིག་གིས་སྐྱོབ་རོགས་ཞེས་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་ཨ་རིའི་ཉོ་ཆ་བླུག་སྣོད་ཀྱི་ནང་རྙེད་ཡོད་པ།


ཨ་མེ་རི་ཀའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་མོ་ནེའུ་ཡོག་ནང་གི་གྲགས་ཆེ་བའི་སེགྶེ་ཚོང་ ཁང་གི་ཉོ་ཆ་བླུག་སྣོད་ཀྱི་ཤོག་བུའི་ཁུག་མ་ཞིག་གི་ནང་། རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་པ་ ཞིག་གིས་སྐྱོབ་རོགས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་བྱས་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་རྙེད་ཡོད་ལུགས་ བེུད་གཅིག་གིས་ཨ་མེ་རི་ཀའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་གནས་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
XS
SM
MD
LG