ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ནད་ཡམས་འགོག་རྒྱུར་གྱིག་ཤུབ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ན་འགྲིགས་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་ ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་མཆོག་གི་གསུང་ཡོད་པ།


གཉན་ནད་རེག་དུག་ཁྱབ་བརྡལ་འགོག་རྒྱུར་གྱིག་ཤུབ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ན་ གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ནང་འགྲིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་པོབ་བེ་ན་གྲིག་མཆོག་གིས་གསུངས་ཡོད་པར་ ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་ནས་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡ་ལན་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་ རྒྱལ་ས་རོམ་ནས་གསར་འགོད་པ་ས་བྷི་ན ཀེས་ཌལ་ཕེརེན་ཀོ་ཡིས་སྤེལ་བས་གནས་ཚུལ་དེ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG