ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེའི་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསུང་བཤད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མེཀ་ཕོམ་ཕིའོ་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕེབས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣ་ཞིག་གི་ངོ་བོའི་ཐོག་ཏུ་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འཚམས་འདྲིར་བསྐྱོད་པའི་སྐབས་སུ་གནད་དོན་གཙོ་ཆེན་འགའ་ཞིག་ནན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྣམས་དྲན་གསོ་བྱས་ནས་གསུང་

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG