ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༠༡/༢༧

བདེན་རྫུན་གོ་འབྱེད། རྒྱ་ནག་གིས་གྷི་ཝ་ཌར་ངོ་རྒོལ་ནི་གསར་འགྱུར་རྫུན་མ་རེད་ཟེར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་༣༠ ཉིན། རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཀྲའོ་ལི་ཅཱན་ལ་པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་གྲུ་ཁའི་གྲོང་ཁྱེར་གྷི་ཝ་ཌར་གྱི་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཐད་དྲི་བ་དྲིས།

XS
SM
MD
LG