ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་མི་སྣ་དང་མཐུག་རྒྱུའི་རེ་བ་མེད་པ་ཆགས་པ།


རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཧྲང་ཧའེ་ཡིས་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་མི་༡༨༧ ཡིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་མི་སྣ་དང་སྐད་ཆ་བཤད་རེས་བྱེད་པའི་རེ་བ་དེ་སྟོང་ཟད་དུ་འགྱུར་ཡོད་པ་དང་ ཁོང་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་་གི་གནས་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཧྲེན་ཧོའ་ཡིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོས་ཕབ་བསྒྱུར་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་ཡིན།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG