ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་མི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཞིག་ལ་ནོ་ཝེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།


རྒྱ་རིགས་མཁས་པ་དང་ ཁྲིམས་རྩོད་པ་ བཟོ་ཚོང་ཁང་གི་ལས་མི་ ལས་ཡོལ་བྱས་པའི་མི་སྣ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་འདུས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གིས་དེང་སྐབས་བཙོན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་གྲགས་ཅན་ལིའུ་ཤའོ་བྷོ་ལ་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཞིག་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་ནས་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG