ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀི་རྟི་དགོན་པར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པར་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།


ཀི་རྟི་དགོན་པར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པར་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།

བོད་མདོ་སྨད་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ཀི་རྟི་དགོན་པའི་མཐའ་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་མིའི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པས་བསྐོར་ནས་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ཉི་ཧོང་ནང་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལསའགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཉི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད་

XS
SM
MD
LG