ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ནོ་བྷལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བའི་ཉིན་མོ།


བོད་མི་ཡོད་སའི་ས་ཁུལ་མང་པར་ནང་ལོ་ལྟར་སྤྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་ ༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ནོ་བྷལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བའི་ཉིན་མོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་རྩི་ཞུས་པའི་སྐོར་ འདི་ལོ་ཉིན་མོ་དེའི་སྐབས་ར་ཤི་ཡ་དང་ལྷོ་ཁེ་ལི་ཕྷོར་ནི་ཡ་ཁུལ་དུ་ ཞུ་གི་ཡོད་པ་དང་ བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་བྱས་པ་གསན་རོགས་གནང།

XS
SM
MD
LG