ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ནང་ཆོས་དད་ལ་དྲག་གནོན་འབྱུང་བཞིན་པའི་ཐད་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང།


བོད་ནང་ཆོས་དད་ལ་དྲག་གནོན་བྱེད་ཚུལ་དང་བསྐྱར་གསོ་དང་ཀི་རྟི་དགོན་པའི་གནས་་སྟངས་བཅས་ཀྱི་ཐད་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཞིག་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་ཚོགས་ཡོད་པའི་སྐོར་ས་གནས་ནས་ང་ཚོའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་པའི་གནས་ཚུལ་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG