ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིས་བཙོན་པ་སྤ་ཀིསྟཱན་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་པར་ཨཱཕ་གྷཱན་གྱིས་སྐྱོན་བརྗོད།


ཨ་མི་རི་ཀས་ཨཕ་གྷཱན་གྱི་རྒྱལ་ས་ཀ་བྷུལ་གྱི་བྱང་ངོས་ཀྱི་ས་གནས་སྦ་རན་གྱི་བཙོན་པ་ཁག་ཅིག་པ་ཀིསྟཱན་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པར་ཨཱཕ་གྷཱནིསྟཱན་གྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པའི་སྐོར་པ་ཀིསྟཱན་ནས་ཨ་མི་རི་ཀའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG