ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་ཨཕ་རི་ཀར་ཕེབས་ཡོད་པ།


ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་ཨཕ་རི་ཀའི་ཡུལ་གྲུ་་སི་ནི་གྷལ་ལ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲི་གནང་བའི་སྐབས་དེར་ཡུལ་དེའི་ནང་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པར་སྲིད་འཛིན་གྱིས་བསྔགས་བརྗོད་གནང་བ་དང་སྦྲགས་སྤྱིར་སྟངས་ཨཕ་རི་ཀའི་གླིང་ཆེན་དེ་ཨ་མི་རི་ཀས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་བརྩི་འཇོག་་་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འཕྲིན་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG