ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་འཛིན་ཨཽཽ་བྷ་མ་ཡིས་ཧུ་ཅིན་ཐའོ་ལ་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་ལྕག་གནང་བ།


སྲིད་འཛིན་ཨཽཽ་བྷ་མ་ཡིས་ཧུ་ཅིན་ཐའོ་ལ་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་ལྕག་གནང་བ།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཧུ་ཅིན་ཐའོ་ཨ་མི་རི་ཀར་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲིར་འབྱོར་ཏེ་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་བྷ་རག་ཨོཽ་བྷ་མ་ཡིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལ་ ཕོ་བྲང་དཀར་པོར་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་དགའ་བསུ་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཤིག་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་ དེ་ནས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གནང་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་སྐུ་ཞབས་ཨོཽ་བྷ་མ་ཡིས་ འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་དམིགས་སུ་ཀར་ནས་གླེང་སློང་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འཕྲིན་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད་

XS
SM
MD
LG