ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་མགྱོགས་མྱུར་ཨི་སི་རལ་ལ་ཕེབས་འཆར།


དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་ལ་ཞི་བདེ་བརྟན་ལྷིང་བསྐྲུན་ཐབས་དང་ཨ་རི་དང་དཀྱིལ་ཤར་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་འབྲེལ་བ་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་དོན་དུ་མགྱོགས་མྱུར་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་ཨི་སི་རལ་ལ་ཕེབས་འཆར་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG