ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བྱང་ཀོ་རི་ཡས་ལྷོ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་བརྡ་འབྲེལ་བརྒྱུད་ལམ་མཐའ་མ་དེ་བཅད་པ།


བྱང་ཀོ་རི་ཡས་ལྷོ་ཀོ་རི་ལ་དམག་རྒྱག་རྒྱུའི་བསྡིག་ར་དང་རྩོད་འགོ་སློང་བའི་སྐད་ཆ་ཤོད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར། ད་ཆ་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ལ་དམག་རྒྱག་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན་ཅེས་བརྗོད་དེ་ཡུལ་དེ་དང་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་གཉིས་འབྲེལ་བ་བྱེད་སའི་ཁ་པར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་མཐའ་མ་དེ་བཅད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག དེའི་སྐོར་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG