ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་དོན་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པར་ཎོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟིངས་རྟགས།


ཉེ་ཆར་ཆེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཝ་ས་ལབ་ཧ་བལ་དང་མི་སྣ་སྙན་གྲགས་ཅན་ཁག་ཅིག་གིས་ཆེད་རྩོམ་ཞིག་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠་ཡི་ཎོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་རྒྱ་ནག་གི་རྩོམ་པ་པོ་གྲགས་ཅན་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་སྤྲོད་དགོས་ཞེས་ཎོ་བེལ་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོག་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG