ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་བ་ཚོས་ལེའུ་ཞའོ་པོ་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ།


འཛམ་གླིང་ནང་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡུལ་དེའི་ བཙོན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ཐེ་ཝན་དུ་ཡོད་པའི་དོན་གཉེར་ཅན་ཚོས་མཱ་ཡེང་ཅེའུ་ལ་གནད་དོན་དེའི་ཐད་པེ་ཅིང་སྲིད་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པའི་ནན་བསྐུལ་བྱས་འདུག་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG