ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ལུའུ་ཞའོ་པའོ་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་གནང་པ།


འབར་མའི་དྲག་པོའི་གཞུང་གིས་ཡུལ་དེའི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བའི་དབུ་ཁྲིད་ལྕམ་ཨང་སན་སུ་ཅི་གློད་བཀྲོལ་བཏང་པར་ ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལོའི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ལུའུ་ཞའོ་པའོ་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་ཞེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG