ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ནོ་བྷེལ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ལུའུ་ཞའོ་པོ་གློད་བཀྲོལ་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་གནང་པ།


ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ལྷག་གིས་འཛམ་གླིང་གི་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འདི་ལོའི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་རྒྱ་རིགས་ལུའུ་ཞའོ་པའོ་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་ནས་གློད་བཀྲོལ་ཡོང་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་ལུགས་འབོད་སྐུལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG