ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ངག་དབང་ཚེ་འཕེལ། བོད་དོན་རྐང་འཁོར་སྐོར་སྐྱོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཧྥ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་ཕེ་རི་སིར་གནས་འཁོད་ངག་དབང་ཚེ་འཕེལ་ནི་ཡོ་གྷ་འམ། ལུས་སྦྱོང་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཉེ་དུས་ཁོང་གིས་རྒྱལ་ས་ཕེ་རི་སི་ནས་སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཇཱི་ཎི་ཝྭ་བར་དུ་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་རྐང་འཁོར་སྐོར་སྐྱོད་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད།།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG