ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༧/༡༩

འབྲི་ཆུ་འགག་གསུམ་གྱི་ཆུ་མཛོད་གྱི་ཆུའི་ཚད་གཞི་བརྒལ་གྱི་ཡོད་པར་འཇིགས་སྣང༌།


རྒྱ་ནག་ནང་དེང་སྐབས་ལོ་མང་རིང་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་ཆར་པ་བབས་ཀྱི་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས། ས་གནས་མང་པོར་ཆུ་ལོག་དང་ས་རུད་ཀྱི་འོག་མི་གྲངས་༨༠༠ཙམ་ཞིག་ལ་སྲོག་སྐྱོན་དང་༤༠༠ སྐོར་ཞིག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་དེའི་ཁར། འབྲི་ཆུ་འགག་གསུམ་གྱི་ཆུ་མཛོད་ནང་གི་ཆུའི་ཚད་གཞི་དེ་ཧ་ཅང་བརྒལ་གྱི་ཡོད་པ་དེར་བློ་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ཤོག་ཁག་ནང་ཐཽན་པའི་གནས་ཚུལ་གསན་རོགས་གནང༌།

XS
SM
MD
LG