ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༧

པེ་ཅིན་དུ་ཞིས་ཅིན་ཕིན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པར་དྲ་ལམ་དུ་བསྔགས་བརྗོད་བྱས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

པེ་ཅིན་སཱི་ཐུང་ཟམ་ཆེན་སྟེང་མི་ཞིག་གིས་འཕྲེད་ཡིག་གཉིས་ཕྱར་ནས་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིན་དང་། དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་གཞུང་གི་བྱེད་སྟངས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པར་མི་མང་པོས་བསྔགས་བརྗོད་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་རིག་འཛིན་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG