ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དཀའ་ཚེགས་ལས་གཡོལ་ཐབས་སུ་བལ་ཡུལ་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ཕན་ཚུན་མཇལ་མོལ།


གཟའ་འཁོར་འདིའི་ནང་དུས་ཚོད་རྫོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དུས་འཕར་རྒྱང་ཡོང་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཐོག་མི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་ཁག་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་སུ་ ཁ་ས་རེ་གཟའ་འཕུར་བུའི་ཉིན་ བལ་ཡུལ་གྱི་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་དང་ཁ་གཏད་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཕན་ཚུན་ད་དྲག་གི་རྫ་དྲག་གི་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG