ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བལ་ཡུལ་གིས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་བཅུ་ལ་ཉེས་ཡང་གཏང་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་མེད་པ།


ཝི་ཀི་ལིག་སི་ཞེས་པའི་དྲ་རྒྱས་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ནང་ དེ་སྔ་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢ལོའི་ནང་ཨ་རི་དང་ མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་འབོད་སྐུལ་གནང་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྐབས་དེའི་བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་བཅུ་ལ་ཉེས་ཆད་ཆག་ཡང་གཏང་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་མེད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འཕྲིན་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG