ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ནས་་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་བའི་བོད་མི་དགུ་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་བརྩི་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པ།


བོད་ནས་་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་བའི་བོད་མི་དགུ་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་བརྩི་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པ།ཉེ་ཆར་བོད་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་བའི་བོད་མི་གྲངས་དགུ་ལམ་བར་བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་འཇུ་བཟུང་བྱས་རྗེས་ བལ་ཡུལ་ཕྱི་མི་གཞི་ཆགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁ་ས་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་ལ་བརྩི་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོག་གནང༌།།

XS
SM
MD
LG