ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་།

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་བ།


ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་ཐེངས་༥༥་པའི་གསུང་བཤད་ཁག་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཚོགས་གི་ལས་འགུལ། མི་མང་སྒེར་པ་བཅས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་བཅས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཁག་རིམ་བཞིན་སྟོན་རྒྱུ་ཡིན།

XS
SM
MD
LG