ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ས་གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆེད་ཆུ་ཚོུད་གཅིག་གི་རིང་གློག་ཞུ་བསད་ཡོད་པ།


ལོ་རེ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆེད་འཛམ་གླིང་ནང་རང་འགུལ་གྱི་ལས་འགུལ་ལག་བསྟར་བྱས་ཆེ་ཤོས་དེ་ནི་ ལོ་རེ་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་རིང་གློ་ཞུ་གསོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་པས་་འདས་པའི་རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་ སྡོད་ཁང་དང་ ཐོག་རྩེ་ཅན་གྱི་ཁང་ཆེན་ཁག་བཅས་པའི་ནང་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་རིང་གློག་ཞུ་བསད་ཡོད་པའི་སྐོར་ གསར་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG