ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ལི་བྷི་ཡ་ཡུལ་གྲུ་སླར་གསོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


ལི་བྷི་ཡའི་གྱེན་ལངས་ཕྱོགས་གཏོགས་ཀྱིས་བསད་པའི་་ཕུང་པོ་ད་ལྟ་ཡང་གྷ་་རྡ་ཕི་སྡོད་གནས་ལམ་གཞུང་ནང་ལྷག་སྡོད་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་འགོ་ཁྲིད་གྷ་རྡ་ཕི་་ཡི་ཕུང་པོ་ཡོད་མེད་་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགད་པ་ Elzabeth Arrot ཡིས་སྤེལ་བའི་་གནས་ཚུལ་ཞིག་་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG