ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བདེ་འཇགས་མི་སྣས་དྲང་པོ་བཤད་མེད་པ་ཁྲིམས་རྩོད་པས་ཐེར་འདོན་བྱས་ཡོད་པ།


དེ་སྔོན་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་རྡན་མག་ གི་རྒྱལ་སའི་ནང་གཞུང་འབྲེལ་ལྟ་འཁོར་དུ་སྐྱོད་སྐབས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ས་གནས་ཀྱི་བོད་རང་དབང་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་མི་འགའ་ཞིག་ལ་ས་གནས་ཀྱིས་བདེ་འཇགས་མི་སྣས་ཉེས་འཛུགས་འདྲ་མིན་བྱས་ཏེ་ལུས་བཤེར་ཡང་བྱས་ཡོད་པར་ཁྲིམས་རྩོད་པས་སྐྱོན་རྗོད་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ས་གནས་ཀྱིས་བདེ་འཇགས་མི་སྣས་དྲང་པོ་བྱས་མེད་པ་ཁྲིམས་ཁང་ལ་བརྗོད་ཡོད་པའི་སྐོར་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱོགས་སྒྲིགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།
XS
SM
MD
LG