ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གི་ལས་འགུལ་ཐབས་ལམ་དང་ཤུགས་རྐྱེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེངས་འདིའི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་པ་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་ལགས་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོབ་ཐང་བརྩོན་ལེན་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གི་ལས་འགུལ་ཐབས་ལམ་དང་ཤུགས་རྐྱེན་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG