ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་༢༥


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཡེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་སྲུང་བརྩི། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨ་ལི་བྷ་བྷ་ལ་ཞིབ་བཤེར། རྒྱལ་སྲུང་ཁྲིམས་གཞི་ཆོད་སློག་དང་སྲིད་གཞུང་སྒོ་རྒྱག་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ། རྒྱ་ནག་གིས་ས་དབུས་རྒྱ་མཚོ་ཁུལ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་འཇོག་ཐབས། བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་འོས་བསྡུའི་ས་ཚིགས་གསུམ་ཁ་སྣོན།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG