ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀིརྟིའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་ཡོད་པ།


བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་རྔ་པའི་ཁྲོམ་གཞུང་གི་ཐོག་མགོ་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཞིག་དཀྲིས་པ་དང་། ལག་ཏུ་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་པར་ཞིག་འཁྱེར་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་མ་ཐག་པའི་རྗེས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་ཚོས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་དོ་དམ་ཞུས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲ་ཚང་གི་གནས་ཚུལ་འབྲེལ་མཐུད་པར་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG