ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མགོན་པོ་དོན་གྲུབ། བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་རིང་གི་ང་ཚོའི་ཁ་བའི་མི་སྣའི་ལས་རིམ་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མགོན་པོ་དོན་གྲུབ་ལ་རང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སོགས་ཀྱི་ཐད་བཀའ་མོལ་ཁག་ཅིག་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG