ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་གནད་དོན་ཆེད་ཀེ་རི་ཉི་ཧོང་ལ་ཆེད་ཕེབས་གནང་བ།


ཀོ་རི་ཡའི་ཕྱེད་གླིང་ནང་འབྱུང་བཞིན་པའི་དངངས་འཚབ་ཞི་ལྷོད་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་དོན་དུ་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཇོན་ཀེ་རི་ཉི་ཧོང་ལ་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་དང་ ཉི་ཧོང་གི་རྗེས་ཁོང་གིས་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་ཉིན་བཞིའི་རིང་གི་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲི་མཇུག་བསྒྲིལ་གནང་གི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG