ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་ཨ་རི་བ་ཀེ་ནེད་བྷའོ་སྨན་ཁང་དུ་བསྐྱལ་བ།


བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་ངལ་རྩོལ་བཙོན་ཁང་དུ་ལོ་ ༡༥ རིང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་མི་སེར་སྐུ་ཞབས་ཀེནེད་བྷའོ་ཡིས་གཟུགས་གཞི་ཧ་ཅང་སྐྱོ་བོ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་ཁོང་སྨན་ཁང་དུ་བསྐྱལ་ཡོད་པའི་སྐོར་སོགས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཞིག་བྱེ་གཞོང་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་། སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG