ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་མཚམས་འཇོགས་གི་ཆེད་སྲུང་དམག་གིས་དམ་དོག་བྱས་ཡོད་པ།


ཀ་ཤི་མིར་གྱི་ནང་གཟའ་ཁོར་ཁ་ཤས་ཀྱི་རིང་གཞུང་ལ་དྲག་ཟིང་ཅན་གྱི་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་འགྲོ་འོང་ལ་དམ་དོག་ཤུགས་ཆེ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་ དམག་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་སྲང་ལམ་ཐོག་སྐོར་གཡེངས་རྒྱག་བཞྀན་ཡོད་པའི་སྐོར་

XS
SM
MD
LG