ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་སྟེ་སློབ་སྤྱི་རྣམ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་པ།


བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་སྟེ་སློབ་སྤྱི་རྣམ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་པ།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་དགེ་ལགས་ཀྱིས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་སྟེ་བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་སྤྱི་རྣམས་ཚོགས་ཞུགས་ཐོག་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་ཐད་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བྱེད་པའི་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་ཚོགས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG