ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བྱང་ཀོ་རི་ཡར་དམ་དྲག་གི་ཉེས་ཆད་གཏོང་རྒྱུར་ཉི་ཧོ་དང་ལྷོ་ཀི་ར་ཡ་མཉམ་ལས་བྱ་རྒྱུ


ཁ་ས་བྱང་ཀོ་རི་ཡས་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་འབར་མདེལ་ཚོད་ལྟ་བྱས་པར་བརྟེན་གནས་སྐབས་རིང་ཉི་ཧོང་དང་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་ཡི་འབྲེལ་བ་ཡག་པོ་མངོན་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་ཉི་ཧོང་གི་རྒྱལ་ས་ནས་ཝི་ཨོ་ཨེ་ཡི་གསར་འགོད་པ་སི་ཊིཝ་ཧར་མན་གྱིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG