ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཉི་ཧོང་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས།


རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་ལ་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་སྲིད་ཇུས་མཁྲེགས་འཛིན་བྱེད་པར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱང་ཨ་མི་རི་ཀར་འབྲེལ་ལམ་སྔར་ལྷག་ཡོང་རྒྱུར་ཤུགས་བསྣོན་བརྒྱབ་དགོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སྲིད་དོན་དཔྱད་ཞིབ་པ་ཚོས་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་་ཡོད་པ་དང་འདིའི་སྐོར་གསར་འགྱུར་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG