ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཧོང་དང་བྷར་མའི་འབྲེལ་ལམ།


རེས་གཟའ་ཉིན་མའི་ཉིན་ཉེ་ཧོང་གིས་བྷར་མ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་དམིགས་པའི་སྐྱེད་ཀ་དམའ་བའི་བུ་ལོན་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་༥༠༠་ལྷག་ཙམ་བཏར་བའི་གྲོས་མཐུན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་མིང་རྟགས་བཀོད་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG