ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

ཉི་ཧོང་དང་ཕྷ་རན་སིས་རྒྱལ་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་མཐུན་ཞིག་ལ་མཚན་རྟགས་བཀོད།


རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཉེ་ཧོང་གི་རྒྱལ་ས་ཀྲོཀ་ཀྱོག་ནང་ཉེ་ཧོང་དང་ཕྷ་རན་ས་ཡི་རྒྱལ་སྲུང་བློན་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་མཐུན་ཞིག་ལ་མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཕན་ཚུན་རྒྱལ་སྲུང་གི་ལས་དོན་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་མཉམ་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་དམིགས་ཡོད་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG