ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཨི་ཧམ་ཐུའུ་ཏི་སྐོར་གསན་ཉན་གནང་བ།


ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འཛིན་བཟུང་འོག་ཡོད་པའི་མི་རིགས་སློབ་གྲཱ་ཆེན་མོའི་དགེ་རྒན་ཡུར་ཁུར་བ་ཨེ་ཧམ་ཐུའུ་ཏིའི་ སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཉན་ཞིབ་ཞིག་ཕྱི་ཚེས་༨ཉིན་མོ་གནང་ཡོད་པ་དང་ ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཉནཞིབ་གནང་བའི་སྐབས་ སྐུ་ཞབས་ཐུའུ་ཏི་ཡི་བུ་མོས་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རང་གི་པཱ་ལགས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དེའི་སྒོ་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཞུ་ས་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་མཚོན་པ་རེད་ཅེས་སོགས་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG