ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨི་རཀ་ལ་མི་ཆོས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨི་རཀ་ལ་ཁ་ཆེ་མཐའ་ལྷུང་བའི་དྲག་སྤྱོད་པ་ཚོར་འཐབ་རྩོད་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ད་བར་དྲག་སྤྱོད་པའི་དབང་སྒྱུར་འོག་ཏུ་ཚུད་པའི་མའོ་སུལ་གྲོང་ཁྱེར་བསྐྱར་ལེན་བྱེད་པར་ཨི་རཀ་གི་དམག་གིས་དྲག་རྒོལ་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ཡོད་ཅིང་། མོའོ་སུལ་ཕྱིར་ལེན་གྱི་རྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་དུ་ཨི་རཀ་གི་ཞི་བའི་མི་མང་ལ་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་འཕོག་ངེས་རེད་ཅེས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མི་ཆོས་དགེ་བའི་རོགས་སྐྱོར་ལས་དོན་གོ་སྒྲིག་པ་ལི་ས་གྷེ་རེན་ཌེས་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།།

XS
SM
MD
LG