ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མིར་ལངས་མཁན་བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུས་ལ་བཅར་འདྲི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༢༠༢༡་གི་སྲིད་སྐྱོང་འོས་མིར་ལངས་མཁན་ཚོར་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར་ཐེངས་འདིའི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ལ་བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུས་ལ་རང་གི་འབོད་སྒྲ་གསུམ་དང་ལས་འཆར་བཞི་བརྒྱུད་ནས་བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་མོལ་སླར་གསོ་དང་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན། ཤེས་ཡོན་དང་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG