ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མིར་ལངས་མཁན་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་ལ་བཅར་འདྲི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཐེངས་འདིའི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ལ་༢༠༢༡་ལོའི་སྲིད་སྐྱོང་གི་འོས་མིར་ལངས་མཁན་གྲས་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་ལ་ཁོང་གི་འཆར་གཞི་ཁག་དང་སྲིད་ཇུས་སོགས་ལ་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG