ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྒོ་ཤེར་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་དང་བསམ་བློ་བར་དྲག་གནོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ནང་གི་་གྲྭ་རྐྱང་དཀྱུས་མ་སྒོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་སུ་ཡིན་པ་དང་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཆགས་དོན། ཁོང་གི་བསམ་བློ་དང་དཔེ་ཆ་ཁག་གི་སྙིང་དོན་བཅས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཨ་རིར་གནས་སྡོད་རྩོམ་པ་པོ་ཀླུ་སྨྱོན་ཧེ་རུ་ཀ་དང་ཨོ་གླིང་དུ་གནས་སྡོད་མཁན་པོ་རྫ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG